Tulemas on imelised õhukaadrid

Tulemas on imelised õhukaadrid

Nüüdsest on võimalik meie kaudu tellida imelisi õhupilte ja videosid.

 Oleme seisukohal, et drooni ei pea kasutama ainult linnuvaate kaadrite ja piltide jaoks. Juba esimeste lendudega veendusime, et neid saab kasutada väga loominguliselt asendamaks teisi kaameratöö elemente, mis on nii majanduslikus kui ka ajalises mõistes kasulik. Näiteks saame oma drooniga tekitada väga ilusaid camera-jib ning dolly võtteid, lisaks on meil nüüd uued võimalused teha väiksematel ja suurematel kiirustel jälitavaid, eemalduvaid ja mööduvaid võtteid, mis annavad palju dünaamilisust juurde. Uute vaatenurkade saamiseks kasutame drooni meie varju jääva töö näitamiseks ja kindlasti leiab selle jälgi ka meie instagrami feed-ist. Samuti kuulub meie esialgsete plaanide hulka õhukaadrite lisamine käimasolevatele ja tulevastele projektidele. Pakume drooni teenuseid ka teistele, ning kindlasti ei jää droon välja ka kavandatavatest oma produktsioonidest.

Drooni lendamisega seotud regulatsioonid

Tulenevalt sellest, et droonide levik on olnud kiire, on lennuamet avaldanud ka ettekirjutuse mis tingimustel ja kuskohas tohib nendega lennata, samas on nad ka teinud lihtsaks võimaluse taodelda lennuluba. Seaduse alusel võib Eestis drooni lennutada kuni 150m kõrgusel kellelegi ette teatamata, kui tegemist ei ole kontrollitava õhutsooniga. Kontrollitavas õhutsoonis peavad aga lennujuhid ohutuse tagamiseks olema teadlikud kõikidest kopteritest, lennukitest ja mistahes muudest lennuvõimelistest masinatest.

Kogu Tallinn ja Tartu koos oma lähiümbrustega kuuluvad kontrollitud õhuruumi alla lennujaamade läheduse tõttu. Välja arvatud Tallinnas asuv TSOON 9, kus tohib lennata kuni 60

m kõrgusel ja kuni 250m kaugusele, eeldades, et piloodil on koguaeg silmside drooniga. TSOON 9 kooskõlastuseta lendamine eeldab seda et on käidud Lennuameti infotnnil.

Kontrollitav õhutsoon ei tähenda kaugeltki, et selles ei saa üldse droone lennutada. Nimelt senise kogemuse põhjal on loa taotlemisel harvad olukorrad, kus luba ei väljastata ning ka sel juhul on peamiseks põhjuseks liiga hilja esitatud taotlus või näiteks massiürituste toimumine. Loa taotlemisel on oluliseim, et lennujuhid teaksid, mis õhutsoonis toimub ning saaksid vajadusel lennutajatega ühendust võtta.

Meiepoolne garantii

Meie garanteerime, et meilt tellitud drooni pildid ja videod on alati kvaliteetsed ja saavutatud nii Teie huve kui ka lennuohutust silmaspidades.

Team Magnetuur
02.02.2018

Magnetuuri logo